Update so'rovi

(AIJavhar) Javohir Boyaliyev

Demaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak, Ma’lumotlar Bazasidagi ba’zi ma’lumotlarni o‘zgartirish uchun bizga UPDATE buyrug‘i yordam beradi. Uning umimiy ko‘rinishi quyidagicha:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ... columnN = valueN
[WHERE update_condition] 

Deylik, bizda ilgari yaratilgan va ba‘zi ma‘lumotlar bilan to‘ldirilgan Products nomli jadvalimiz bor:

Endi esa barcha mahsulotlarning narxini biroz qimmatlashtiramiz:

UPDATE Products
SET Price = Price + 3000; 

Shu payti :

Natijada esa quyidagi ma’lumotlarni ko‘rishimiz mumkin:

Ya’na biroz o‘zgartirish kiritamiz:

UPDATE Products
SET Price = Price + 2500;

SELECT * FROM Products; 

Ko‘rinib turibdiki bunday holda, UPDATE barcha ma’lumotlar uchun amal qiladi. WHERE kalit so‘zidan foydalanib, siz shartli ravishda UPDATE qilinadigan ma’lumotni tanlab olishimiz mumkin - agar ma’lumot shartga mos kelsa, u UPDATE qilinadi. Misol uchun, Manufacturer nomini "Samsung" dan "Samsung Inc." ga o‘zgartiramiz:

UPDATE Products
SET Manufacturer = ‘Samsung Inc.’
WHERE Manufacturer = ‘Samsung’;

SELECT * FROM Products; 

Va shuningdek, bir nechta ma`lumotlarni ham UPDATE qilish imkoniyati mavjud:

UPDATE Products
SET Manufacturer = ‘Samsung’
        Product_Count = Product_Count + 3 	
WHERE Manufacturer = ‘Samsung Inc.’;

SELECT * FROM Products; 

Last updated