Basics
"C# dasturlash tiliga kirish" deb boshlashadi hamma, biz esa "bosingiz" deb start beramz!
Ushbu Basic qismni sizlar bilan birgalikda teng 3 qismga bo'lamiz. Kim so'kadi? Hech kim... . Keling men o'sha bo'lingan qismlarni ko'rsataman.
1
using System;
2
3
namespace dotnetuz
4
{
5
public class Program
6
{
7
public static void Main(string[] args)
8
{
9
//Your code goes here
10
Console.WriteLine("Hello, world!");
11
}
12
}
13
}
14
15
//from C# 9.0 System.Console.WriteLine("Hello World!"); enough for us! :)
Copied!
Hamma ma'lumot beradi, keyin esa kodni ko'rsatadi. Men esa sizga kodni berib, shu kodni o'rgatmoqchiman! Nima deysiz?
Copy link