Basics

"C# dasturlash tiliga kirish" deb boshlashadi hamma, biz esa "bosingiz" deb start beramz!

Ushbu Basic qismni sizlar bilan birgalikda teng 3 qismga bo'lamiz. Kim so'kadi? Hech kim... . Keling men o'sha bo'lingan qismlarni ko'rsataman.

using System;

namespace dotnetuz
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      //Your code goes here
      Console.WriteLine("Hello, world!");
    }
  }
}

//from C# 9.0 System.Console.WriteLine("Hello World!"); enough for us! :)

Hamma ma'lumot beradi, keyin esa kodni ko'rsatadi. Men esa sizga kodni berib, shu kodni o'rgatmoqchiman! Nima deysiz?

Last updated