First va FirstOrDefault

Jasurbek Xasanboyev

First ingliz tilidan tarjima qiladigan bo`lsak birinchi degan ma’noni anglatadi. O`z nomidan ko`rinib turibdiki bu metod to\’plamning birinchi elementini qaytaradi. Agar unga shart beradigan bo`lsak ushbu shartga to`g`ri keladigan birinchi elementni qaytaradi. Quydagi misollar orqali buni yanada yaxshi tushunib olasiz degan umiddaman.

Method Syntax:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
      int res = numbers.First();
    Console.WriteLine(res); //OUTPUT: 1
  }
}

Query Syntax:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
      int res = (from num in numbers
            select num).First();
    Console.WriteLine(res); //OUTPUT: 1
  }
}

Shartga mos keluvchi birinchi elementni topish:

Method Syntax:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
      int res = numbers.First(x => x > 6);
    Console.WriteLine(res); //OUTPUT: 7
  }
}

Query Syntax:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
      int res = (from num in numbers 
           where num > 6 
           select num).First();
    Console.WriteLine(res); //OUTPUT: 7
  }
}

Ro`yxat bo`sh bo`lsa yoki shartni qanoatlantiruchi qiymat bo`lmasa dastur hatolikka uchraydi. Bunday holat yuzaga kelmasligi uchun FirstOrDefault dan foydalanish tavsiya etiladi.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
      int res = numbers.FirstOrDefault(x => x > 9);
    Console.WriteLine(res); //OUTPUT: 0 demak bunday qiymat mavjud emas 
  }
}

Last updated