2-dars. Muhit bilan tanishish

Jasurbek Xasanboyev

Ushbu darsimiz mobaynida, Visual Studioda Windows Form ko'rinishidagi dasturlarni yaratishda e'tiborimizni qaratishimiz zarur bo'lgan asosiy 4 ta qism to'g'risida to'xtalib o'tamiz.

  1. Solution Explorer Yaratilgan loyihaning qismlari, fayllari, kodlari, resurs(manba)lari shu oynada ko`rinib turadi.

  2. Properties (xususiyatlar) Bu oynda tanlangan elementning xususiyatlarini sozlash mumkin bo`ladi. Misol uchun, Solution Explorer dan biror bir dastur qismi yoki faylni tanlasangiz ushbu qism uchun mavjud bo`lgan xusuyitalarni sozlash mumkin bo`ladi. Bundan tashqari Forma va unga tashlangan komponentlarni ham xususiyatlarini o`zgartirish mumkin.

  3. Form Designer (forma dizayn qismi) Formaning dizyan qismi bu yerga Toolbox dan komponentlarni tashlashingiz va joylashtirishingiz mumkin. Bu orqali foydalanuvchi uchun qulay va chiroyli bo`lgan foydalanuvchi interfeysi (user interface - UI) tayyorlaysiz.

  4. Toolbox Bu yerdan dasturingiz uchun kontroller(komponentlar) ni olishingiz mumkin. Buning uchun kerakli komponent ustiga ikki marta bosiladi yoki komponentni tanlab surib olib o`tsa ham bo`ladi

Last updated