Where

Jasurbek Xasanboyev

Where filtrlash kalit so’zi if shart operatori kabi ishlaydi. U bilan filtirlash jarayonida shart beriladi va bizga shartga to’g’ri keladigan varinatlarni qaytaradi . Ushbu filtrlash uslubi shart operatori kabi ishlagani uchun unda mantiqiy operatorlar dan ham foydalanishimiz mumkin. Method syntax:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
    var MethodSyntax = numbers.Where(x => x > 4 && x < 7).ToList();
    foreach (var item in MethodSyntax)
    {
      Console.WriteLine(item);
    }
    // Output: 5, 6
  }
}

Query syntax

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
      var MethodSyntax = from num in numbers
                where num > 4 && num < 7
                select num;
    foreach (var item in MethodSyntax)
    {
      Console.WriteLine(item);
    }
    // Output: 5, 6
  }
}

Last updated