To'plamlar

Massivning aka-ukalari

To'plamlar sizning dasturingizda ob'ektlar bilan ishlash usulini standartlashtiradi. Boshqacha qilib aytganda, to'plamlar bu - elementlarni umumlashtirilgan tarzda o'z ichiga olgan sinflar to'plami desak ham bo'ladi. To'plamlar yordamida foydalanuvchi yangilash, o'chirish, qidirish, saralash, tartiblash va h.k. kabi bir nechta operatsiyalarni bajarishi mumkin.

C# da to'plamlar bir nechta sinflarga (class) bo'linadi va eng ko'p ishlatilinadiganlarini quyida keltirganmiz:

Last updated