Continue

Sobirjonov O'tkirbek

Keling bu darsda sizlar bilan “continue” kalit so’zi bilan tanishamiz. “continue” kalit so’zi Bu davom etish degan manoni bildiradi . Aslida “continue” kalit so’zidan juda ham kam Foydalanamiz. Chunki “continue” odatda sikllarning ichida keladi. Keling bir dastur ko’raylik

using System;

namespace MyApplication
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   for (int i = 0; i < 10; i++) 
   {
    if (i %2 == 0) continue;
    else Console.WriteLine(i); 
   }  
  }
 }
}

Biz bu dasturda 1 dan 10 gacha bo’lgan toq sonlarni ekranga chiqarish dasturini tuzdik. Bu “continue” kalit so’zi siklni 1 qadam oldinga yur deb buyruq beradi va shu zahotiyoq Sikl (ya’ni bu rasmda for) qadami (ya’ni int i) ning qiymati 1 ga oshadi. “continue” buyrug’I juda ham oson bolgani uchun tushuntira oldim deb o’ylayman. Endi Dasturlarda ko’rsak!

using System;

namespace MyApplication
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   for (int i = 0; i < 10; i++) 
   {
    if (i == 8) continue;
	   else Console.Write(i + “ “);
   }  
  }
 }
}

Natijada Consolega : 0 1 2 3 4 5 6 7 9 chiqariladi.

Last updated