StreamReader

Mamataliyev Diyorbek

Biz matnli faylga ma'lumot yozish uchun StreamWriterdan foydalandik. Avvaldan yozilgan ma'lumotni o'qish uchun esa StreamReader sinfidan foydalanamiz. StreamReader sinfi System.IO nomlar makonida joylashgan.

StreamReaderdan foydalanish uchun ham avval biror fayl nomini ko'rsatgan holda obyekt olamiz:

using System;
using System.IO;
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    StreamReader fayltxt = new StreamReader("d:/fayl.txt");
    StreamReader fayldoc = new StreamReader("d:/hujjatlar/hujjat.doc");
    StreamReader fayldocx = new StreamReader("d:/f.docx");
    StreamReader faylxlsx = new StreamReader("c:/f.xlsx");
    StreamReader faylpdf = new StreamReader("f.pdf");
  }
}

Yodda tuting! StreamReaderda ko'rsatilgan fayl avvaldan ko'rsatilgan manzilda aynan shu nomda mavjud bo'lishi kerak. Aks holda, dastur ishga tushmaydi. Mavjud bo'lmagan faylga murojaat qilinganda kompilyator System.IO.FileNotFoundExeption nomli xatolik oynasini ekranga chiqaradi. Agar fayl biror papka ichida ko'rsatilgan bo'lsayu, bunday nomda papka mavjud bo'lmasa, System.IO.DirectoryNotFoundExeption xatoligi yuz beradi.

Agar disk nomini yozmay fayl nomining o'zini yozish orqali murojaat qilinsa, kompilyator bu faylni dastur joylashgan ***bin*** papkasi ichidan qidiradi.

Keling, endi kichik bir dastur tuzib ko'ramiz. Bizning dasturimiz fayldagi birinchi qatordagi ma'lumotlarni o'qib, Console oynasiga chiqarib bersin:

using System;
using System.IO;
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    StreamReader f = new StreamReader("c:/f.txt");
    string matn = f.ReadLine();
    Console.WriteLine(matn);
    
    Console.ReadKey();
  }
}

Yuqoridagi kodni ishlatib ko'rishdan avval c diskda f.txt nomli fayl ochib, unga ixtiyoriy matn yozing va saqlang. Keyin dasturni ishlatganingizda u siz yozgan matnning birinchi qatorini Console ga chiqarganiga guvoh bo'lasiz.

Agar faqat bir qator matnni emas, fayldagi barcha ma'lumotni birdaniga o'qib olmoqchi bo'lsakchi? Buning uchun ReadLine() o'rniga ReadToEnd() metodidan foydalanamiz:

using System;
using System.IO;
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    StreamReader f = new StreamReader("c:/f.txt");
    string matn = f.ReadToEnd();
    Console.WriteLine(matn);
    
    Console.ReadKey();
  }
}

Natijada f.txt faylidagi barcha ma'lumotlar Console oynasiga chiqariladi.

Last updated