Select Database

Samid Dastanbayev

Ushbu bo'limda bizda mavjud bo'lgan database'ga ulanish(tanlash) ni ko'rib chiqamiz.

PostgreSQL'da database'ga ulanishni 2 xil usuli mavjud:

  • pgAdmin yordamida ulanish

  • SQL terminali yordamida ulanish

Keling, birinchi pgAdmin orqali bizda mavjud bo'lgan database'ga ulanishni ko'rib chiqamiz:

Yuqoridagi ketma-ketlikni bajarganingizdan so'ng, siz o'zingiz tanlagan database'ga ulanasiz.

Ulanishingiz bilan sizga yangi oyna paydo bo'ladi va bu yerda siz SQL querylarini yozishingiz mumkin.

Endi esa ikkinchi yo'l, SQL terminali orqali database'ga ulanishni ko'rib chiqamiz:

SQL terminalini ochamiz va unga '\l' buyrug'ini kiritish orqali bizda mavjud database'lar ro'yxati ko'rishimiz mumkin:

Database'ga ulanish uchun '\c' buyrug'idan foydalanamiz:

Quyida biz 'dotnetuz' database'ga ulanamiz.

postgres=# \c dotnetuz

Last updated