Polls

Xondamir Abduxoshimov

Guruh va kanallarda biror - bir mavzu to'g'risida so'rovnoma o'tkazishda poll xabar turidan foydalaniladi.

Poll ko'rinishidagi xabar turlari 2 xil bo'ladi.

 • Oddiy poll

 • Quiz poll

Demak, ilk qadamda oddiy pollar qanday yasalishini ko'rib chiqamiz.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if (e.Message.Text == "poll yubor")
  {
    await client.SendPollAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,
      question: "C# qiziqroqmi?",
      options: new[]
      {
        "Ha",
        "Yo'q"
      }
    );        
  }
}

Natija

Oddiy pollarda bir nechta tanlovni ham amalga oshirish mumkin.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if (e.Message.Text == "poll yubor")
  {
    await client.SendPollAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,
      question: "Qaysi dasturlash tillarni bilasiz?",
      options: new[]
      {
        "C++",
        "C#",
        "Java",
        "Kotlin",
        "Swift",
        "Javascript",
        "Python"
      },
      allowsMultipleAnswers: true,
      // so'rovnmoma qancha ochiq turishi
      openPeriod: 100 // sekundlarda amal qiladi
        
    );        
  }
}

Natija:

So'rovnomani test sifatidayam o'tkazish mumkin.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if (e.Message.Text == "poll yubor")
  {
    await client.SendPollAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,
      question: "C# da i++ vazifasi nima?",
      options: new[]
      {
        "i ni qiymatini birga oshirish",
        "i ni qiymatini birga kamaytirish",
        "Hech qanday vazifa bajarmaydi"
      },
      type: Telegram.Bot.Types.Enums.PollType.Quiz,
      // to'g'ri javob idsi
      correctOptionId: 0, // 0 dan boshlanadi sanash 
      // so'rovnmoma qancha ochiq turishi
      openPeriod: 100 // sekundlarda amal qiladi
          
    );        
  }
}

Natija:

Last updated