Filterlash operatorlari

Jasurbek Xasanboyev

Filtrlash operatorlari ma’lumotlar ichidan o’zimiz uchun moslarini ajratib olish imkonini yaratadi. Misol uchun: bizda imtihon natijalari berilgan ro’yhat bor ushbu ro’yhatdan imtihondan o’tganlarni ajratib olishimiz kerak ya’ni 60% dan yuqarori natija ko’rsatganlarni o’tkazishimiz kerak shunday holatlarda filtirlash bizga qo’l keladi. Ma’lumotlarni filtrlash uchun Where va OfType kalit so’zlari ishlatilinadi.

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Student> students = new List<Student>()
      {
        new Student() { Id = 1, Name = "Nodirbek", Result = 80},
        new Student() { Id = 2, Name = "Jasurbek", Result = 59},
        new Student() { Id = 3, Name = "Abdulloh", Result = 70}
      };
      var Passed = students.Where(x => x.Result >= 60).Select(p => p.Name).ToList();
      foreach (var item in Passed)
      {
        Console.WriteLine(item);
      }
      // Output: Nodirbek, Abdulloh
    }
  }
  class Student
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int Result { get; set; }
  }

Last updated