SelectMany

Jasurbek Xasanboyev

To’plam elementlarini IEnumerable ga o’zlashtiradi va hosil bo’lgan ketma – ketlikni bitta kesamdek tasvirlaydi.

Method ko’rinishi:

 static void Main(string[] args)
    {
      List<string> strList = new List<string>() { "Jasurbek", "Xasanboyev" };
      var methodResult = strList.SelectMany(x => x).ToList();
      foreach (var item in methodResult)
      {
        Console.Write(item + " ");
      }
      //Output: J a s u r b e k X a s a n b o y e v 
 }

Query ko’rinishi o`zi aslida vajud emas lekin quydagi ko’rinishda ifodalash mumkin:

 static void Main(string[] args)
    {
      List<string> strList = new List<string>() { "Jasurbek", "Xasanboyev" };
      var methodResult = from res in strList
                from ch in res
                select ch;
      foreach (var item in methodResult)
      {
        Console.Write(item + " ");
      }
      //Output: J a s u r b e k X a s a n b o y e v 
 }

Asosan quydagi holatlar uchun ko’proq ishlatiladi:

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Employee> employees = new List<Employee>()
      {
        new Employee(){Id = 1, Name = "Muhammadkarim", Email = "muhammadkarim@gmail.com", Programming = new List<string>(){"PHP", "C#", "SQL"} },
        new Employee(){Id = 2, Name = "Jasurbek", Email = "jasur@gmail.com", Programming = new List<string>(){"C++", "C#", "Arduino"}},
        new Employee(){Id = 3, Name = "Xondamir", Email = "xondamir", Programming = new List<string>(){"C#", "Python", "MVC"}}
      };
      var MethodSyntax = employees.SelectMany(x => x.Programming);
      foreach (var item in MethodSyntax)
      {
        Console.WriteLine(item);
      }
      //Output: PHP, C#, SQL, C++, C#, Arduino, C#, Python, MVC
    }
  }
  class Employee
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public List<String> Programming { get; set; }
  }

SelectMany bizga asosan ichma – ich ro’yhatlar bilan ishlashda qo’l keladi. Query syntaxdan ko’ra method syntaxdan foydalanishni tavsiya beraman chunki query uchun SelectMany yo’q ichma ich tanlab kirishga to’g’ri keladi.

Last updated