Operatorlar

Suxrob Xayitmurodov

Bu maqolamda men operatorlar haqida qisman ma'lumot berib o'taman.

Operatorlar odatda harakat yoki jarayonni (harakat va jarayonni ham bo’lishi mumkin) ifodalovchi belgidir. Ular matematika va logikani yaxshi biladigan har qanday inson uchun muammo tug’dirmaydi. Ya’ni ularning asosini aynan shular tashkil qiladi. Operatorlar ma’lum bir qiymat yoki operandlarni boshqarishga qodir bo’ladi. Operatorlar har qanday dasturlash tilining asosini tashkil qiladi. Ular oddiy hisoblashlardan tortib, hattoki xavsizlikni shifrlash kabi murakkab algoritmik vazifalarni ham bajara oladi!

C# dasturlash tilida operatorlar nechta?

Asosan 6 xil turi mavjud:

 • Arifmetik operatorlar

 • Mantiqiy operatorlar

 • Shart operatorlari

 • Tanlash operatorlari

 • Takrorlash operatorlari

 • O'tish operatorlari

Ular haqida qisman ma'lumot beraman degan edingiz!?

 1. Arifmetik operatorlar bizga arifmetik amallar qilish imkonini beradi. Ya’ni biz bunda 5 arifmetik amallarni bajara olamiz.

int result; 
int x = 10, y = 5; 
       
  // Addition 
  result = (x + y); 
  Console.WriteLine("Addition Operator: " + result); 
       
  // Subtraction 
  result = (x - y); 
  Console.WriteLine("Subtraction Operator: " + result); 

2. Mantiqiy operatorlarda biz mantiqiy amallar ustida ishlaymiz. Agar qiymat to’g’ri bo’lsa true aks holda false qiymatini qaytaradi.

int x = 5, y = 10, result; 
       
 // To find which value is greater 
 // Using Conditional Operator 
 result = x > y ? x : y; 
       
 // To display the result 
 Console.WriteLine("Result: " + result); 
      
 // To find which value is smaller 
 // Using Conditional Operator 
 result = x < y ? x : y; 
       
 // To display the result 
 Console.WriteLine("Result: " + result); 

3. Qachonki e’lon qilingan bir qancha qiymatlar bo’lsa, ushbu operator o’ziga mos qiymatni tanlashda va uni amalga oshirishda ishlatiladi

int day = 2;
switch(day) 
{
  case 1:
	Console.WriteLine(“Monday”);
	break;
  case 2:
	Console.WriteLine(“Tuesday”);
	break;
  default:
	Console.WriteLine(“Wrong day!”);
	break;
}

Agarda ushbu ma'lumotlar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa bundan men xursandman. Agarda ularni eslab qolgan bo'lsangiz men juda ham xursandman. Agarda tushunmagan bo'lsangiz kuyinmang, ushbu operatorlar bilan hali maqolalarimizda batafsil tanishib olasiz

Last updated