Ko'p o'lchamli massiv

Mirzayev Bahodirjon

Massivlar daraja yoki o'lchovlar soni kabi tushuncha bilan tavsiflanadi. Massivlar 1, 2, 3 yoki n o’lchamli bo’lishi mumkin. Ko’p o’lchmali massivlarni 2 o’lchamli massivlar misolida ko’rib boramiz Bir o’lchovli massivlarni bitta gorizontal qator kabi tasavvur qilishimiz mumkin, misol uchun:

int[] nums1 = new int[] { 0, 1, 2, 3, 4};

Vizual ko’rinishda bu massiv:

Endi esa 2 o’lchamli massivga misol ko’ramiz:

int[,] nums2 = { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };

Vizual ko’rinishda bu massiv:

Ko’p o’lchamli massivlarni e’lon qilish uchun kvadrat qavs ichiga vergul qo’yiladi, yani [,] ikki o’lchamli massiv, [,,] uch o’lchamli massiv va hokazo.

int[,] arr2d; // ikki o’lchamli massiv
int[,,] arr3d; // uch o’lchamli massiv
int[,,,] arr4d; // to’rt o’lchamli massiv
int[,,,,] arr5d; // besh o’lchamli massiv

C# 32 o’lchovgacha bo’lgan massivlarni qo’llab quvvatlaydi.

32 o’lchovgacha Karl, 32!

Odatda 1,2 yoki 3 o’lchamli massivlar ko’p ishlatiladi. 2 o’lchamli massivlar shuningdek matritsa deb ham ataladi. Ko’p o’lchamli massivlarni ham bir o’lchamli massivlar kabi turli hil yo’l bilan e’lon qilishimiz mumkin:

int[,] nums1;
int[,] nums2 = new int[2, 3];
int[,] nums3 = new int[2, 3] { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };
int[,] nums4 = new int[,] { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };
int[,] nums5 = new[,] { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };
int[,] nums6 = { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };

Ko’p o’lchamli massivlarning elementlarini massiv elon qilingan paytda:

int[,] nums3 = new int[2, 3] { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };

kabi aniqlashimiz yoki sikl yordamida elon qilishimiz mumkin:

int[,] myArr = new int[4, 5];
Random rand = new Random();

for (int i = 0; i < 4; i++)
{
  for (int j = 0; j < 5; j++)
  {
    myArr[i, j] = rand.Next(1, 30);
    Console.Write("{0}\t", myArr[i, j]);
  }
  Console.WriteLine();
}

Bu yerda Random sinfidan foydalanildi. Shuningdek massivning har bir elementini alohidadan aniqlashimiz mumkin:

int[,] nums2 = new int[2, 3];
nums2[0, 0] = 0;
nums2[0, 1] = 1;

nums2[2, 3] = 5;

Ikki o’lchamli massivlarda [2, 3] masivning qatorlar va ustunlar sonini belgilaydi yani 2 qatorlar soni va 3 ustunlar soni, quyida bunga misol ko’rishingiz mumkin:

int[,] nums3 = new int[2, 3] { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };

Keling endi 2 o’lchamli massivga misol ko’ramiz. Sinfxonada 3 qator partalar joylashgan, har bir qatorda 4tadan parta bor, bir partaga 1ta bola o’tiradi, oddiy hisob kitob bilan bu honada 3*4=12 ta parta borligi va 12ta o’quvchi sig’ishini hisoblay olamiz, endi masalaga o’tamiz, matematika fanidan imtihonda barcha o’quvchilar 3,4 yoki 5 baholarini olishdi, savol sinfning o’rtacha bahosi necha?

using System;
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //3 qator 4 ustunlik 2 o'lchamli massiv elon qilamiz
      int[,] myArr = new int[3, 4];

      Random rand = new Random();

      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 4; j++)
        {
          // random yordamida bolalarning baholarini aniqlaymiz
          // (3,6) bu oraliqni bildiradi va 3,4,5 sonlarini o'z ichiga oladi
          myArr[i, j] = rand.Next(3, 6); 
          Console.Write("{0}\t", myArr[i, j]);
        }
        Console.WriteLine();
      }
      int sum = 0; //sinfning umumiy bahosi
      double average = 0.0D; //sinfnig o'rtacha bahosi
      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 4; j++)
        {
          sum += myArr[i, j];
        }
      }
      average = Convert.ToDouble(sum) / 12;
      Console.WriteLine($"Sinfning umumiy bahosi: {sum}");
      Console.WriteLine($"Sinfning o'rtacha bahosi: {average}");
    }
  }

Natija:

5 3 5 4

4 3 5 4

3 3 3 3

Sinfning umumiy bahosi: 45

Sinfning o'rtacha bahosi: 3,75

Massivlarning asosiy hususiyatlari:

O’lchovi(rank): massivning o’lchovini bildiradi

Massiv uzunligi(array lenght): massivning barcha elementlari soni

o'lchov uzunligi(dimension length): bir alohida o’lchovining uzunligi

Last updated