Controller

Temur G'aniyev

Controller - Asp.Net Coredagi Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controller sinfdan voris olgan yangi sinf hisoblanadi. Shuningdek foydalanuvchidan kelgan request (so'rov) ni qayta ishlaydi. Kerak bo'lsa model ni shaklantiradi va view (ko'rinish) ni chaqiradi.

Controller lar Controllers papkasida joylashadi.Agar siz yangi controller qo'shmoqchi bo'lsangi aynan shu papkaga qo'shishingiz kerak bo'ladi

Agar siz ushbu https://localhost:5001/Home/Privacy urlga tashrif buyursangiz: Controllers papkasida joylashgan HomeController nomli sinfning Privacy metodi ishga tushadi va bu metod sizga ota sinfdan voris olgan View() methodi orqali view(ko'rinishni) qaytaradi.

Namunaviy Controllerning ko'rinishi quydagicha:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using dotnetuz.Models;

namespace dotnetuz.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    private readonly ILogger<HomeController> _logger;

    public HomeController(ILogger<HomeController> logger)
    {
      _logger = logger;
    }

    public IActionResult Index()
    {
      return View();
    }

    public IActionResult Privacy()
    {
      return View();
    }
  }
}

ASP.NET Core da Barcha controller sinflar Controller suffixi bilan tugashi lozim. Yuqoridagi Contoller aynan shu tufayli HomeController deb nomlangan. Sinf ichidagi public modifikatoriga ega bo'lgan metodlar Action deb nomlanadi.

Last updated