Audio & voice

Xondamir Abduxoshimov

Bu 2 xabar turlari ham bir - biriga o'xshash hisoblanadi. Audiolar odatda .mp3 formatda, voice lar esa, .ogg formatda bo'ladi.

Birinchi navbatda Audio xabarlari imkoniyatlarini sinab ko'ramiz.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if(e.Message.Text == "audio yubor")
  {
    Message msg = await client.SendAudioAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,
      audio: "https://w1.musify.club/track/dl/942785/sting-shape-of-my-heart-from-the-professional-leon-and-three-of-hearts.mp3",
      /*caption: "Video fayl",
      title: "Shape of my heart", // sarlavhasi
      duration: 20, // davomiyligi sekundlarda
      performer: "Sting", // author 
      */
      replyToMessageId: e.Message.MessageId, 
      disableNotification: true
    );
    await client.SendAudioAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,
      msg.Audio.FileId
    );
  }
}

Yuqoridagi berilgan kodlar telegramga MP3 soundlarini yuborishga xizmat qiladi. Ajablanayotgan bo'lsangiz kerak, nima uchun ba'zi maydonlar izohga olinganligiga. Bunga asosiy sabab, MP3 fayllarida ham metadata(boshqa ma'lumotlarni tavsiflovchi ma'lumotlar) ko'rinishi mavjud va telegram bu holatni qo'llab quvvatlaydi.

Natija:

SendAudioAsync() asinxron funksiyasidan bizga Message sinfiga mansub obyekt qaytadi. Uning msg.Audio maydoni quyidagicha ko'rinishda bo'ladi.

{
 "duration": 20,
 "mime_type": "audio/mpeg",
 "title": "Shape of my heart",
 "performer": "Sting",
 "file_id": "CQADBAADKQADA3oUUKalqDOOcqesAg",
 "file_size": 1102154
}

Voice xabarlari OGG fayllar turkumiga mansub. Keling ularni yuborishni biroz boshqacharoq yo'l bilan yuborishni ko'rib o'tamiz. Ya'ni hech qanday HTTP so'rovsiz, shunchaki o'zimizning lokal kompyuterdan.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if(e.Message.Text == "voice yubor")
  {
    Message msg;
    // lokal d: diskdan voice.ogg faylni o'qish    
    using (var stream = System.IO.File.OpenRead("D:/voice.ogg"))
    {
      msg = await client.SendVoiceAsync(
        chatId: e.Message.Chat.Id,
        voice: stream,
        duration: 20,
        caption: "voice fayl",
        replyToMessageId: e.Message.MessageId,
        disableNotification: true
      );
    }

    await client.SendVoiceAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,
      msg.Voice.FileId
    );
  }
}

Natija:

Last updated