Muhim terminlar

Muhammadkarim To'xtaboyev

Framework nima?

Biror bir dasturlash tilining freymvorki deb - o'sha dasturlash tilining qaysidir sohaga yo'naltirilgan qismiga aytiladi.

Deploy nima?

aisnfoiwnrfergr5g5g

Domen nima?

gergrthg4th

Hosting nima?

gertg45tg45g45h

Last updated