Dizayn Patternlar

Xondamir Abduxoshimov

Dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda qo'llaniladigan patternlar, dastur tuzish davomida muntazam ravishda uchraydigan muammolarga yechim topishda qo'llaniladi. Ushbu qonun - qoidalar faqat OOP(Obyektga Yo'naltirilgan Dasturlash) uchun amal qiladi. Ya'ni qoidalarni Funksional Dasturlashga qo'llash yaramaydi.

Dizayn Patternlar - dasturchi uchun muhim qurollardan biri hisoblanadi. Dasturchi injinerlarning, dizayn patternlarni qanday tashkil qilingani va uning aynan qaysi muammoni yecha olishligini bilishligi, patternlarni qanday sinflar, metodlar va maydonlardan tashkil etilganini eslab qolishdan ko'ra avzalroqdir. Chunki patternlarni yaratilishi(Implementatsiyasi), berilgan muammoga ko'ra tashkil etiladi.

Dizayn Patternlar bo'limida, Gang of Four(GoF) mualliflari tomonidan yaratilingan Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software kitobida sanab o'tilgan patternlar to'g'risida so'z boradi.

Dizayn Patternlari maqsadiga ko'ra 3 turga bo'linadi:

 • Creational

 • Structural

 • Behavioral

Creational dizayn patternlar oilasi

 1. Factory Method

 2. Abstract Factory

 3. Builder

 4. Prototype

 5. Singleton

Structural design patternlar oilasi

 1. Adapter

 2. Bridge

 3. Composite

 4. Decorator

 5. Façade

 6. Flyweight

 7. Proxy

Behavioral design patternlar oilasi

 1. Chain of Responsibility

 2. Command

 3. Interpreter

 4. Iterator

 5. Mediator

 6. Memento

 7. Observer

 8. State

 9. Strategy

 10. Visitor

 11. Template Method

Ko'rib turganingizdek jami 23 ta asosiy dizayn patternlari mavjud. Suxbatlarimiz davomida bularning barchasini Alloh qodir qilgancha yoritib borishga harakat qilamiz

Last updated