Dictionary

Tolibjonov Abdulloh

Dictionary "TKey, TValue" shablonidagi klass bo'lib, System.Collection.Generics namespace sida joylashgan. Dictionary kalitlar va qiymatlar to'plami bo'lib, boshqa to'plamlar kabi kalit/qiymat ko'rinishida element qabul qiladi. Hashtable dan farqi, Dictionary da qidirish tizimi tezroq

  using System.Collections.Generic;

MUHIM QOIDALAR!

• Kalitlar bir xil bo'lmasligi kerak

• Kalit null qiymat qabul qilmaydi

Misol:

   Dictionary<string, string> Mdic = new Dictionary<string, string>();

      Mdic.Add("1", ".NET");  //1 juftliklar soni
      Mdic.Add("2", "C#");   //2
      Mdic.Add("3", "Asp.NET");//3
      Mdic.Add("4", "LINQ");  //4

      Console.WriteLine($"juftliklar soni : {Mdic.Count}");

      foreach (var item in Mdic)
      {
        Console.WriteLine($"Kalit = {item.Key} Qiymat = {item.Value}");
      }
  Dictionary<string, string> Mdic = new Dictionary<string, string>();

      Mdic.Add("1", ".NET");  //1 juftliklar soni
      Mdic.Add("2", "C#");   //2
      Mdic.Add("3", "Asp.NET");//3
      Mdic.Add("4", "LINQ");  //4

      Console.WriteLine($"juftliklar soni : {Mdic.Count}");

      Dictionary<string, string>.KeyCollection KColl = Mdic.Keys;

      foreach (var item in KColl)
      {
         Console.WriteLine($"kalit - {item}");
   }
  Dictionary<string, string> Mdic = new Dictionary<string, string>();

      Mdic.Add("1", ".NET");  //1 juftliklar soni
      Mdic.Add("2", "C#");   //2
      Mdic.Add("3", "Asp.NET");//3
      Mdic.Add("4", "LINQ");  //4

      Console.WriteLine($"juftliklar soni : {Mdic.Count}");

      Dictionary<string, string>.ValueCollection VColl = Mdic.Values;

      foreach (var item in VColl)
      {
        Console.WriteLine($"qiymat - {item}");
      }
  static void Main(string[] args)
    {
      Dictionary<string, string> Mdic = new Dictionary<string, string>();

      Mdic.Add("1", ".NET");  //1 juftliklar soni
      Mdic.Add("2", "C#");   //2
      Mdic.Add("3", "Asp.NET");//3
      Mdic.Add("4", "LINQ");  //4

      Console.WriteLine($"juftliklar soni : {Mdic.Count}");

      Console.WriteLine("Clear........");
      Mdic.Clear(); // hamma elementlarni o`chirib yuboradi

      Console.WriteLine($"juftliklar soni : {Mdic.Count}");
    }
  static void Main(string[] args)
    {
      Dictionary<string, string> Mdic = new Dictionary<string, string>();

      Mdic.Add("1", ".NET");  //1 juftliklar soni
      Mdic.Add("2", "C#");   //2
      Mdic.Add("3", "Asp.NET");//3
      Mdic.Add("4", "LINQ");  //4

      Console.WriteLine($"juftliklar soni : {Mdic.Count}");

      foreach (var item in Mdic)
      {
        Console.WriteLine($"kalit - {item.Key}  qiymat - {item.Value}");
      }

      Console.WriteLine("****************************");

      Mdic.Remove("1"); //kaliti 1 ga teng bo`lgan juftlikni o`chirib tashlaydi
      Mdic.Remove("2"); //kaliti 2 ga teng bo`lgan juftlikni o`chirib tashlaydi

      Console.WriteLine($"juftliklar soni : {Mdic.Count}");

      foreach (var item in Mdic)
      {
        Console.WriteLine($"kalit - {item.Key}  qiymat - {item.Value}");
      }
    }

Last updated