static

Sobirjonov O'tkirbek

Static Class va static funksiyalar

Siz C# da dastur yozar ekansiz, static kalit so’ziga duch kelishingiz aniq. Ushbu darsda static kalit so’zi classlar yaratishda qanday ahamiyatga ega ekanligini ko’rib chiqamiz.

Classlarning oldidan static so’zi yozilgan bo’lsa, demak bu class - static class degan ma’noni bildiradi. Static classlar bizga object olmasdan uning maydon, method va property laridan foydalanish imkoniyatini beradi.

Console.WriteLine(Math.PI);

Ushbu code dagi Math.PIga e’tibor bering. Math class – bu static qilib yozib chiqilgan classdir. Static qilib siz birorta class yaratsangiz undan object olmasdan ClassName.PropertyName yoki ClassName.MethodName ko’rinishida ishlatish imkoniyati bo’ladi (Class nomi “.” dan keyin ishlatmoqchi bo’lgan maydon va method nomini yozib ishlatib keta olasiz).

static class lar qanday yoziladi? Quyidagi namunada Math classidagi PI ni ishlatishni qo’lda yozib chiqsak qanday ko’rinishda bo’lishini ko’rib chiqamiz.

using System; 
namespace ConsoleApp1 
{ 
 class Program 
 { 
  static void Main(string[] args) 
  { 
    Console.WriteLine(Numbers.PI); 
  } 
 } 
 
 public static class Numbers 
 { 
  private static double _pi = 3.14; 
 
  public static double PI 
  { 
    get
    { 
      return _pi; 
    } 
  } 
 } 
} 

Demak, static classlarni yaratish uchun class nomi va method nomlari oldidan static kalit so’zini ishlatgan holatda yarata olar ekanmiz. Static classlarda object olib bo’lmaydi, chunki bu xususiyat object olmasdan ishlatish uchun qo’shilgan. Static classlar va static methodlar haqida quyidagi namudan xulosa olishingiz mumkin.

using System; 
namespace ConsoleApp1 
{ 
 class Program 
 { 
  static void Main(string[] args) 
  { 
    int number1 = 2; 
    int number2 = 5; 
    int number3 = 6; 
    int number4 = 7; 
    Console.WriteLine(PrimeNumbers.IsPrime(number1)); 
    Console.WriteLine(PrimeNumbers.IsPrime(number2)); 
    Console.WriteLine(PrimeNumbers.IsPrime(number3)); 
    Console.WriteLine(PrimeNumbers.IsPrime(number4)); 
    Console.ReadKey(); 
   } 
 } 
 
 public static class PrimeNumbers 
 { 
  public static bool IsPrime(int number) 
  { 
    bool isPrime = true; 
    if (number < 2) return false; 
    for (int i = 2; i < Math.Sqrt(number); i++) 
    { 
      if(number % i == 0) 
      { 
        isPrime = false; 
        break; 
      } 
    } 
    return isPrime; 
   } 
 } 
} 

Natija :

True 
True 
False 
True

Last updated