Any

Shohruh Nosirov

Bizga to’plam berilgan payti biz unda bazi shartlarga javob beradigan bironta element bor yoki yuqligini bilishni hoxlasak bizga Any() methodi yordamga keladi. U bizga mantiqiy qiymat qaytaradi yani true yoki false. Bizga butun sonlardan iborat tuplam berilgan. Ularning orasida birorta juft element bor yoki yuqligini tekshirishimiz kerak.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> sonlar = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };


      //Ekranga chiqaramiz
      Console.WriteLine("Boshlangich elementlar:");
      foreach(var i in sonlar)
      {
        Console.Write(i + " ");
      }

      //Juft son bor yoki yuqligini tekshirish sharti
      bool juft_bor = sonlar.Any(x => x % 2 == 0);
      Console.WriteLine("\nBirorta juft element bor yoki yuqligini tekshiramiz:");

      if(juft_bor)
      {
        Console.WriteLine("Bor");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("yuq");

      }


      Console.ReadKey();  }
}

Yuqoridagi kodni o’zingiz ham ishlatib kurgan bulsangiz “Bor” degan yozuv chiqqaniga guvoh bulasiz demak kodimiz to’g’ri ishlagan ekan.

Last updated