Rasm & Sticker

Xondamir Abduxoshimov

Multimedia xabarlari (photo, video...) ni bir necha usul orqali telegramga yuklash mumkin.

 • HTTP so'rov

 • Telegram serverdagi file_id si

Foydalanuvchiga yaratilgan bot orqali rasm fayllarni yuborish, SendPhotoAsync() asinxron funksiyasi yordamida amalga oshiriladi.

Mavzuni SendPhotoAsync() metodi qabul qiladigan argumentlar, hamda yuqorida sanab o'tilgan ikki usul orqali, uning imkoniyatlarni sinash bilan davom ettiramiz.

Qabul qilinadigan argumentlar:

 • chatId - foydalanuvchi ID si

 • photo - yubormoqchi bo'lgan rasm

 • caption - rasm tasnifi

 • replyToMessageId - xabar ID si

 • parseMode - matn formati

 • disableNotification - ovoz bilan borishligi

 • replyMarkup - InlineKeyboardMarkup yoki ReplyKeyboardMarkup usulida belgilash

HTTP so'rov orqali rasm yuborish

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if(e.Message.Text == "rasm yubor")
  {
    await client.SendPhotoAsync(
          chatId: e.Message.Chat.Id,
          photo: "https://www.pinclipart.com/picdir/middle/498-4987331_panda-cartoon-png-cute-cartoon-panda-bear-clipart.png",
          caption: "Bu panda",
          replyToMessageId: e.Message.MessageId,
          parseMode: Telegram.Bot.Types.Enums.ParseMode.Markdown, 
          disableNotification: true
        );
  }
}

Natija:

Biz xabarlarni yuborishda foydalanayotgan funksiyalar ishni yakunlagandan so'ng, Message sinfiga mansub obyekt qaytaradi.

file_id bo'yicha rasm yuborish

Har bir media xabar telegram severga yuborilgandan so'ng, unga qaytarilmaydigan file_id taqdim etiladi. Agar yuborilgan fayl yana qayta yuklanishi kerak bo'lsa, telegram serveriga file_id bo'yicha murojaat qilsak ham bo'ladi.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if(e.Message.Text == "rasm yubor")
  {
    Message msg = await client.SendPhotoAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,
      photo: "https://www.pinclipart.com/picdir/middle/498-4987331_panda-cartoon-png-cute-cartoon-panda-bear-clipart.png",
      caption: "Bu panda",
      replyToMessageId: e.Message.MessageId,
      parseMode: Telegram.Bot.Types.Enums.ParseMode.Markdown, 
      disableNotification: true
    );
    
    await client.SendPhotoAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,
      msg.Photo[0].FileId
    );
  }
}

PhotoSize sinfiga tegishli bo'lgan msg.Photo massivi JSON(Javascript Object Notation) toifasiga mansub qiymat qabul qiladi.

[  
  {
    "file_id": "AgADBAADDqgxG-QDDVCm5JVvld7MN0z6kBkABCQawlb-dBXqBZUEAAEC",
    "file_size": 1254,
    "width": 90,
    "height": 60
  }
]

Agarda siz uchun JSON tushunchasi yangilik bo'lsa, unda ushbu video orqali u haqida ma'lumot olishingiz mumkin.

Sticker lar bilan ishlash ham unchalik qiyin emas, sxematikasi rasmlarnikiga o'xshash.

Yuboriladigan sticker lar odatda, .webp kengaytmali bo'lishi talab etiladi. Sticker larda caption va parseMode tushunchalari mavjud emas.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if(e.Message.Text == "sticker yubor")
  {
    Message msg = await client.SendStickerAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,
      sticker: "https://chpic.su/_data/stickers/s/stickersonlyspack/stickersonlyspack_001.webp",
      replyToMessageId: e.Message.MessageId, 
      disableNotification: true
    );
    await client.SendStickerAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,
      msg.Sticker.FileId
    );
  }
}

Natija:

Lokal holatda komputerimizda joylashgan media fayllarni yuklashni, keyingi mavzuda ko'rib chiqamiz.

Last updated