ReadLine

Ra'no Norpo'latova

Assalomu aleykum bo'lajak .NET dasturchilar, ushbu mavzuda sizlarga nimalardir tushintirishga harakat qilaman, tushunmasangiz menda emas :) xaxaa

Console.WriteLine() malumotlarni chiqarish, chop etish (output) uchun foydalaniladi. Endi belgilar oqimini o'qish uchun (input) Console.ReadLine() dan foydalanamiz. ReadLine() metodi (funksiyasi) Console sinfi ga tegishli.

using System;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string ism;
      Console.WriteLine("Ismingizni kiriting: ");
      //string tipida qiymat qaytadi
      ism = Console.ReadLine();
    }
  }
}

Console.ReadLine() bilan ma'lumotlarni faqat string tipida olishimiz mumkin. Masalan int tipida son kiritmoqchi bo'lsak uni string tipidan int tipiga (o'zgartirishimiz) konvertatsiya qilishimiz kerak. Bunda Convert sinfining ToInt32() metodi yoki int sinfining Parse() metodidan foydalanashimiz mumkin!

using System;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string ism;
      int yosh;
      Console.Write("Ismingizni kiriting: ");
      //string tipidagi qiymat qaytadi
      ism = Console.ReadLine();

      Console.Write("Yoshingizni kiriting: ");
      //string turidan int turiga aylantiriladi 
      yosh = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //int.Parse yordamida convertatasiya qilamiz
      //yosh = int.Parse(Console.ReadLine());  
    }
  }
}

Convertatsiyani ikki xil usulini ikki sonning yig’indisi (a+b) da ko’rib chiqamiz.

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b;
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      b = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Natija: " + (a + b));
    }
  }
} 

Parse() metodidan foydalanishni maslahat beramiz. Har bir tur (int, long, double...) ushbu metodni o'z ichiga oladi. Ya'ni string turidan o'sha joriy turga o'girish uchun foydalaniladi

Ma'lumot o'rnida aytib o'tish lozimki, Console sinfi, ekrandan ma'lumot o'qib oladigan 3 ta metodni o'z ichiga oladi.Read(), ReadLine(), ReadKey()

 • ReadKey() - Biror klavish bosilishini kutadi va uning kodini qaytaradi (ConsoleKeyInfo turida)

 • Read() - Bir belgi kiritilishi kutiladi va o'sha belgining ASCII kodi qaytariladi (int turida)

 • ReadLine() - Satr kiritilishi kutiladi va string turida qaytaradi.

Boshida ozroq tushinarsiz bo'lishligi mumkin, lekin tezda o'rganib ketasiz :)

Last updated