ElementAt

Jasurbek Xasanboyev

ElementAt metodiga parameter sifatida biror index ni kiritsak o`sha index dagi elementni qaytaradi. Oddiy massivda index bo`yicha murojaat bor lekin list va shunga o`shash ba’zi to`plamalar mavjud emas shunday holatda bizga ushbu metod qo`l keladi. Agar biz bergan index mavjud bo’lmasa dastur hatolikka uchraydi. Shunday holatlarni oldini olish maqsadida ElementAtOrDefault metodi yordam beradi. Avvalgi darsdagi DefaultEmpty kabi bu metod ham index mavjud bo`lmagan holatda null qiymat qaytaradi dastur esa hatoliksiz ishlayverdi.

Method Syntax:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
    int res = numbers.ElementAt(5);
    Console.WriteLine(res); // OUTPUT: 6
  }
}

Query Syntax:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
    int res = (from num in numbers
          select num).ElementAt(5);
    Console.WriteLine(res); // OUTPUT: 6
  }
}

Quydagi holatda esa hatolikka uchraydi, chunki 10-index mavjud emas

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
      int res = numbers.ElementAt(10);
    Console.WriteLine(res);
  }
}

Bunday holatga uchramaslik uchun quydagicha yo’l tutamiz:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
      int res = numbers.ElementAtOrDefault(10);
    Console.WriteLine(res); //OUTPUT: 0
  }
}

Last updated