LINQ qanday ishlaydi?

Jasurbek Xasanboyev

LINQ ma'lumotlar bazasiga (data source)ga murojaatlar yuborish va ma'lumotlarni qayta ishlash uchun xizmat qiladi. LINQ so'rovlar (query) ma'lumotlar manbasi turlariga qarab bo'limlarga bo'linadi:

Misol tariqasida eng oddiy so'rov turini ko'rib chiqamiz:

class LINQQueryExample // dot-net.uz uchun
{
  static void Main()
  {
    // Ma'lumotlarni to`plam shaklida shakllantirib olamiz
    int[] scores = new int[] { 97, 92, 81, 60 };

    // Query yozamiz
    IEnumerable<int> scoreQuery =
      from score in scores
      where score > 80
      select score;

    // Query ma'lumotlaridan foydalanamiz 
    foreach (int i in scoreQuery)
    {
      Console.Write(i + " ");
    }
  }
}
// Output: 97 92 81

Tepadagi kodda LINQ so'rov yordamida to'plam elementlari orasidan 80 dan kattalaridan yangi to'plam hosil qilindi va ekranga chiqarildi ;)

Last updated