Select so'rovi

(AIJavhar) Javohirbek Boyaliyev

Ma'lumotlar ba'zasidan ma'lumotlarni olish uchun SELECT buyrug'idan foydalaniladi. Yozish sintaksisi quyidagicha:

SELECT column1, column2, columnN FROM table_name;

Deylik, bizda ilgari yaratilgan va ba'zi ma'lumotlar bilan to'ldirilgan Products nomli jadvalimiz bor:

Endi esa bu jadvaldagi barcha ma'lumotlarni qabul qilib olamiz, ya'ni ko'ramiz:

SELECT * FROM Products

Bu yerdagi “ * ” belgisi, bizga Products jadvalida mavjud bo'lgan barcha ustunlarni (columns) nazarda tutayotganligimizni bildiradi. Natija:

Ammo, lekin, biroq, * belgisini ishlatish har doim ham to'g'ri emas. Sababi, bizga har vaqt ham hamma ustunlar(column) kerak bo'lmaydi… (Shu vaqtda yulduzcha belgisi:

Bu vaziyatda optimal yechim SELECT kalit so'zidan so'ng biz kerak deb bilgan ustunlar (column)ning nomini yozish hisoblanadi. Demak bu quyidagicha tus oladi:

Biz SELECT qabul qilib olayotgan ma'lumotlarga ishlov berib olishning ham imkoni bor. Misol uchun deylik, biz mahsulot adadini (Product_Count), kim tomonidan ishlab chiqilganini (Manufacturer), shuningdek, umimiy mahsulotlar narxini bib olmoqchimiz. Bu quyidagicha ko'rinishga ega:

Last updated