Contact , Location, Venue

Xondamir Abduxoshimov

Xabarlar orasida, yana e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan turlar bu - contact, location va venue. Ushbu mavzuda shu kabi xabar turlari bilan ishlashni ko'rib chiqamiz.

Birinchi qadamda contact turi bilan tanishib chiqamiz.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if (e.Message.Text == "contact yubor")
  {
    await client.SendContactAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,
      // telefon raqami
      phoneNumber: "+9981234567",
      // ismi
      firstName: "Khan",
      // familyasi
      lastName: "Blogs"
    );
  }
}

Natija:

Joylashuv odatda koordinatalar(kenglik) ga nisbat topiladi. Location - toifasida ham 2 ta asosiy maydon mavjud longitude va latitude.Ma'lum bir manzilni joylashuvini ko'rsatish uchun, uning kengliklarini berish kifoya.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if (e.Message.Text == "lokatsiya yubor")
  {
    await client.SendLocationAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id,                  
      latitude: 40.783368f,                  
      longitude: 72.350654f,
      // qancha vaqt ko'rsatib turishi
      livePeriod: 100 // sekundlarda
    );
  }
}

Natija:

livePeriod - maydoni 60 dan 86400 gacha oraliqdagi qiymatni qabul qiladi.

Venue xabar turi ham joylashuvni belgilashda foydalaniladi. Undan qo'shimcha tarzda title, hamda address ni belgilash mumkin.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if (e.Message.Text == "lokatsiya yubor")
  {
    await client.SendVenueAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id, 
      latitude: 40.783368f,                  
      longitude: 72.350654f,
      title: "Andijon",
      address: "Paxtaobod, Yangi yo'l"
    );
  }
}

Last updated