ASP.NET Core MVC haqida qisqacha

Temur G'aniyev

ASP.NET Core MVC bu ASP.NET Core bilan ishlatish uchun optimallashtirilgan, yengil, ochiq kodli, yuqori testlash imkoniyatiga ega bo'lgan, ohirgi veb standartlarni qo'lab quvatlovchi ASP.NET frameworkning ko'rnishlaridan biri hisoblanadi. ASP.NET Core MVC loyihani 3 qismga MODEL VIEW CONTROLLER ajratish orqali clean code (toza yoki optimal kod) yozishga imkon beradi.

ASP.NET Core MVC quydagilarni jamlagan.

 • Routing

 • Model binding

 • Model validation

 • Dependency injection

 • Filters

 • Areas

 • Web APIs

 • Testability

 • Razor view engine

 • Strongly typed views

 • Tag Helpers

 • View Components

Routing

Routing loyihangizga kelgan so'rov urlni qayta ishlovchi mehanizm hisoblanib kelgan urlga mos kodni bajarilishni taminlaydi Boshqacha qilib aytsak URL Maping bilan shug'ulanadi. ASP.NET Core MVC da har bir routeni nomi bo'ladi. Dastlab default(birinchi tanlangan yoki standart) route ga yo'naltiriladi. Routing orqali loyihangiz tushunarli va qidirishga oson urllarga ega bo'ladi. Routing Template Syntax yordamida o'zingizga qulay ko'rnishdagi standart yoki ixtiyoriy qiymatlarga ega bo'lgan routing shablonini yasashingiz mumkin.

app.UseEndpoints(endpoints =>
{
  endpoints.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

Model binding

Model binding - ASP.NET Core MVC da Http so'rovdan kelayotgan malumotlarni ajratib olib ularni Controller ning Action parametrlariga avtomatik tarzda bog'lovchi xususiyatdir. Ushbu holda Action parametrlari oddiy turlar int,bool,char,... dan tortib compex murakab turlar ham bo'lishi mumkin: Student,People,...

Last updated