Son va Vaqtni Formatlash

Sobirjonov O'tkirbek

Siz ko’p xollarda sonlarni quidagi ko’rinishlarda ko’rgansiz:

 • RUSSIA 123 345 456 122.89

 • USA 123,145,456,122.89

 • Germany 123.145.456.122,89

Bunday ko’rinishlar ko’p davlatlarda farqli bo’ladi. Siz agar dasturingizda bularni davlatga mos xolda chiqarishni xoxlashingiz mumkin. Va vaqtlarni ham shunga mos qilsangiz bo’ladi.

 • RUSSIA 14.02.2020 23:30

 • USA 2/14/2020 11:30 PM

 • Germany 14.02.2020 23:30

Bu xolda formatlash aslida ko’p ish bo’lishi mumkin, ammo .NET bizga tayyor classlarni taklif qiladi. Bunda bizga CultureInfo classi kerak bo’ladi.

Avvalo System.Globalization Kutubxonasini chaqirib qo’yishimiz kerak bo’ladi.1- WPF da ko’rinishni kiritib olishimiz kerak.

<Window x:Class="WpfApp1.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfApp1"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="400">
  <StackPanel TextElement.FontSize="20" Margin="20">
    <DockPanel>
      <TextBlock>Sonlar : </TextBlock>
      <TextBlock x:Name="sonlar" Margin="50 0 0 0" Text="123145456122.89"/>
    </DockPanel>
    <DockPanel Margin="0 20 0 0">
      <TextBlock>Sonlar :</TextBlock>
      <TextBlock x:Name="vaqt" Margin="50 0 0 0" Text="2-14-2020 11:28"/>
    </DockPanel>
    <Button Margin="0 20 0 0" Tag="en" Content="USA" Click="Button_Click"/>
    <Button Margin="0 20 0 0" Tag="ru" Content="Russia" Click="Button_Click"/>
    <Button Margin="0 20 0 0" Tag="de" Content="Germany" Click="Button_Click"/>
  </StackPanel>
</Window>

Endi esa Tugma bosilish xodisasiga formatlarni o’zgarishini qo’llab qo’yamiz.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

namespace WpfApp1
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      double son = 123145456122.89;
      Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo((sender as Button).Tag.ToString());
      sonlar.Text = son.ToString("n2");
      vaqt.Text = DateTime.Now.ToString();
    }
  }
}

Natijani ko’rishingiz mumkin:

Ko’rib turganingizdek sonlar formati o’zgardi. Ya’ni davlatda ishlatiladigan formatga qarab o’zgaradi. Odatda bunday usul dasturni o’rnatayotgan vaqtda sistemada tanlangan davlatga qarab son va vaqtni formatlash amalga oshiriladi

Last updated