Inner Join

Jasurbek Xasanboyev

To’plamlar mavzusi orqali sizlar bilan C# dasturlash tilida to’plamlar qanday yaratilishi haqida gaplashgan edik. Avvalgi LINQ darslarda to’plam ustidagi amallarni ko’rib chiqqan edik. Endi esa bu mavzular asosan ikkita to’plam elementlarini birlashtirish haqida gaplashamiz.

INNER JOIN xuddi matematikada to’plamlar mavzusidan bizga tanish bo’lgan ikki to’plam birlashmasi kabi bo’ladi. Ya’ni ikki to’plamda ham mavjud elementlardan tashkil topadi: A = {1 , 2, 3, 4, 5}, B = {4, 5, 6, 7}; A ꓵ B = {4, 5}

Esda tuting! INNER JOIN ikkisida ham bor qism bo’yicha ikki to’plamni birlashtiradi.

Query Syntax:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var students = new List<Student>()
    {
      new Student() { Id = 1, Name = "Jasurbek", AddressId = 1},
      new Student() { Id = 2, Name = "Xondamir", AddressId = 1},
      new Student() { Id = 3, Name = "Shoxruh", AddressId = 3},
      new Student() { Id = 4, Name = "Shaxzod", AddressId = 4},
      new Student() { Id = 5, Name = "Abdulloh", AddressId = 2}
    };
    var addresses = new List<Address>()
    {
      new Address() {Id = 1, AddressLine = "Line 1"},
      new Address() {Id = 2, AddressLine = "Line 2"},
      new Address() {Id = 3, AddressLine = "Line 3"},
      new Address() {Id = 4, AddressLine = "Line 4"},
      new Address() {Id = 5, AddressLine = "Line 5"}
    };
    var QuerySyntax = (from student in students
              join address in addresses
              on student.AddressId equals address.Id
              select new
              {
                StudentName = student.Name,
                Line = address.AddressLine
              }).ToList();
    foreach (var item in QuerySyntax)
    {
      Console.WriteLine($"Name: {item.StudentName} \tLine: {item.Line}");
    }
  /*OUTPUT: Name: Jasurbek Line: Line 1
        Name: Xondamir Line: Line 1
        Name: Shoxruh Line: Line 3
        Name: Shaxzod Line: Line 4
        Name: Abdulloh Line: Line 2 */
  }
}
class Student
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public int AddressId { get; set; }
}
class Address
{
  public int Id { get; set; }
  public string AddressLine { get; set; }
}

Method Syntax:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var students = new List<Student>()
    {
      new Student() { Id = 1, Name = "Jasurbek", AddressId = 1},
      new Student() { Id = 2, Name = "Xondamir", AddressId = 1},
      new Student() { Id = 3, Name = "Shoxruh", AddressId = 3},
      new Student() { Id = 4, Name = "Shaxzod", AddressId = 4},
      new Student() { Id = 5, Name = "Abdulloh", AddressId = 2}
    };
    var addresses = new List<Address>()
    {
      new Address() {Id = 1, AddressLine = "Line 1"},
      new Address() {Id = 2, AddressLine = "Line 2"},
      new Address() {Id = 3, AddressLine = "Line 3"},
      new Address() {Id = 4, AddressLine = "Line 4"},
      new Address() {Id = 5, AddressLine = "Line 5"}
    };
      var MethodSyntax = students.Join(addresses, std => std.AddressId,
        address => address.Id, 
        (std, address) => new {
          StudentName = std.Name,
          Line = address.AddressLine
        }).ToList();
    foreach (var item in MethodSyntax)
    {
      Console.WriteLine($"Name: {item.StudentName} \tLine: {item.Line}");
    }
  /*OUTPUT: Name: Jasurbek Line: Line 1
        Name: Xondamir Line: Line 1
        Name: Shoxruh Line: Line 3
        Name: Shaxzod Line: Line 4
        Name: Abdulloh Line: Line 2 */
  }
}
class Student
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public int AddressId { get; set; }
}
class Address
{
  public int Id { get; set; }
  public string AddressLine { get; set; }
}

Bilib qo'ygan yaxshi! INNER JOIN orqali huddi shunday ketma-ketlikda 2dan ortiq to'plamlarni birlashtirish ham mumkin

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var students = new List<Student>()
    {
      new Student() { Id = 1, Name = "Jasurbek", AddressId = 1},
      new Student() { Id = 2, Name = "Xondamir", AddressId = 1},
      new Student() { Id = 3, Name = "Shoxruh", AddressId = 3},
      new Student() { Id = 4, Name = "Shaxzod", AddressId = 4},
      new Student() { Id = 5, Name = "Abdulloh", AddressId = 2}
    };
    var addresses = new List<Address>()
    {
      new Address() {Id = 1, AddressLine = "Line 1"},
      new Address() {Id = 2, AddressLine = "Line 2"},
      new Address() {Id = 3, AddressLine = "Line 3"},
      new Address() {Id = 4, AddressLine = "Line 4"},
      new Address() {Id = 5, AddressLine = "Line 5"}
    };
    var marks = new List<Mark>()
    {
      new Mark() {Id = 1, StudentId = 1, TMarks = 80},
      new Mark() {Id = 2, StudentId = 2, TMarks = 85},
      new Mark() {Id = 3, StudentId = 3, TMarks = 75},
      new Mark() {Id = 4, StudentId = 4, TMarks = 90},
      new Mark() {Id = 5, StudentId = 5, TMarks = 85}
    };
    var QuerySyntax = from student in students
              join address in addresses
              on student.AddressId equals
              address.Id
              join mark in marks
        on student.Id equals mark.StudentId
              select new
              {
                StudentName = student.Name,
                Line = address.AddressLine,
                TotalMarks = mark.TMarks
              };
    foreach (var item in QuerySyntax)
    {
      Console.WriteLine($"Name: {item.StudentName} \tLine: {item.Line} \tMark={item.TotalMarks}");
    }
  /*OUTPUT: Name: Jasurbek Line: Line 1  Mark=80
       Name: Xondamir Line: Line 1  Mark=85
       Name: Shoxruh  Line: Line 3  Mark=75
       Name: Shaxzod  Line: Line 4  Mark=90
       Name: Abdulloh Line: Line 2  Mark=85 */
  }
}
class Student
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public int AddressId { get; set; }
}
class Address
{
  public int Id { get; set; }
  public string AddressLine { get; set; }
}
class Mark
{
  public int Id { get; set; }
  public int StudentId { get; set; }
  public int TMarks { get; set; }
}

Last updated