Contains

Shohruh Nosirov

Bizga to’plam berilgan payti biz uning ichida berilgan element to’plamda mavjud yoki mavjud emasligini tekshirishimiz kerak bulsa bizga Contains() operatori kerak buladi.U bizga mantiqiy qiymat qaytaradi yani true yoki false . Agar berilgan element shu to’plamda mavjud bulsa true aks holda false qiymat qaytib keladi. Bizga butun sonlardan iborat tuplam berilgan.Ularning orasida 5 soni mavjud ekanligini tekshirishimiz kerak

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> sonlar = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };


      //Ekranga chiqaramiz
      Console.WriteLine("Boshlangich elementlar:");
      foreach(var i in sonlar)
      {
        Console.Write(i + " ");
      }


      bool bor = sonlar.Contains(5);
      Console.WriteLine("\nElementlar orasida 5 bor ekanligini tekshiramiz:");

      if(bor)
      {
        Console.WriteLine("Bor");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Yuq");

      }


      Console.ReadKey();


  }
}

Yuqoridagi kodni o’zingiz ham ishlatib kurgan bulsangiz “Bor” degan yozuv chiqqaniga guvoh bulasiz demak kodimiz to’g’ri ishlagan ekan. Chunki 5 elementi mavjud.

Last updated