StackPanel

Sarvarbek Mumtozbekov

StackPanel - eng oddiy konpanovka konteynerlaridan biri. U bolalarini(children) bitta ustun yoki bitta qator qilib joylashtiradi. Misol uchun, quyidagi oynani ko‘ramiz:

<Window
  x:Class="Test.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="StackPanel"
  Width="400"
  Height="250">
  <Window.Resources />
  <StackPanel>
    <Label>User ma’lumotlari</Label>
    <Label>Login:</Label>
    <TextBox></TextBox>
    <Label>Parol:</Label>
    <TextBox></TextBox>
    <Button>Saqlash</Button>
  </StackPanel>
  
</Window>

Oddiy holda StackPanel ichidagi elementlarni tepadan pasga qarab joylashtiradi. Yuqoridagi misolda ko’rishimiz mumkunki, StackPanel elementlarni bo’yini minimum berib tepadan pasga qarab joylashtirgan, elementlarni eniga bo’lsa o’zini to’ldirguncha cho’zgan.

StackPanelning Orientation nomli xususiyatini o’zgartirish orqali elementlarni gorizontal joylashtirish mumkin. Bu holda esa elementlar eni minimum eni esa maximum bo’ladi:

<StackPanel Orientation="Horizontal">

StackPanel konteyner bo’lgani bilan ichidagi elementlar ham o’z so’zini ayta oladi. Ichki elementlarni o’ziga xos xususiyatlarini o’zgartirish orqali ularni StackPanel ichida joylashuvini boshqarsa bo’ladi:

Last updated