Anonim metodlar

Nodirbek Abdulaxadov

Yuqoridagi Func, Action va Predicate mavzularida ushbu delegatlarning anonim metod bilan qo'llanishini ko'rdik, lekin anonim metod qanday ekanligi haqida endi gaplashamiz.😊

Nomidan ko'rinib turibdiki, Anonim metod - bu ismsiz metod. U metod bo'lsa, delegatlar mavzusida nima qilyapti degan savol tug'ilishi mumkin. Buning sababi shundaki, Anonim metod delegat tushunchasi bilan chambarchas bog'liq va delegatlarni chaqirish uchun ishlatiladi.

Qisqacha qilib aytganda metodlarni nima deb nomlashni bilmasdan nom qidirgan paytingizda: "keling endi shu metodni benom qoldiramiz" deb yordamga keladi.

Anonim metod umumiy ko'rinishi:

Anonim metoddan foydalanish uchun quyidagi qadamlarni bajarish yetarli:

 • Delegat e'lon qilish

 • Delegatdan obyekt hosil qilish

 • delegate kalit so'zi yordamida hosil qilingan obyektga mos nomsiz metod yozish

 • delegatdan foydalanish

Misol:

using System;

namespace Delegates
{
  class Program
  {
    //delegat e'lon qilish
    public delegate void Print(string s);
    static void Main(string[] args)
    {
      //delegatdan obyekt hosil qilib unga anonim metod tayinlash
      Print print;
      print = delegate (string str)
      {
        Console.WriteLine($"Hello {str}");
      };

      //delegatni chaqirish
      print("DOT-NET.UZ");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

//Chiquvchi:
// Hello DOT-NET.UZ

Anonim metodlar ichida global o'zgaruvchilardan ham foydalanish mumkin. Quyidagi misolda biror sonning ko'rsatilgan darajasini hisoblovchi dastur ko'rsatilgan(anonim metod ichida 'a' global holatda, 'n' esa 'N' nomi bilan parametr sifatida ishlatilgan):

using System;

namespace Delegates
{
  class Program
  {
    //delegat e'lon qilish
    public delegate int Degree(int i);
    static void Main(string[] args)
    {
      //o'zgaruvchilarni kiritish
      Console.Write("Son kiriting: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Darajani kiriting: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      //delegatdan obyekt hosil qilib unga anonim metod tayinlash
      Degree d = delegate (int N)
      {
        return (int)Math.Pow(a, N);
      };

      //delegatni chaqirish
      Console.WriteLine($"\n{a} sonining {n}-darajasi: {d(n)}");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Natija:

Anonim metod cheklovlari:

 • Anonim metod goto, break va continue o'tish operatorlarini o'z ichiga olmaydi

 • Anonim metod out va ref parametrlarini ishlata olmaydi

 • Anonim metod operatorning chap tomonida ishlatilmaydi

delegate operatoridan foydalanishda parametrlarni tashlab ketish ham mumkin. Bunday holatda siz ixtiyoriy parametrlarni yuborish imkoniyatiga ega bo'lasiz:

Action SayHello = delegate { Console.WriteLine("Hello!"); };
  SayHello();

Action<int, double, bool, string> introduce = delegate { Console.WriteLine("This method can be called with any parameters!"); };
  introduce(42, 2.7, 2>4, "Hello");

C# 9.0 dan boshlab siz Anonim metodlarni static holatda e'lon qilishingiz mumkin:

Func<int, int, double> degree = static delegate (int a, int b)
  {
    return Math.Pow(a, b);
  };
degree(2, 3);

Shuningdek Anonim metodlar Event Handler sifatida ham ishlatilishi mumkin:

saveButton.Click += delegate(Object o, EventArgs e)
{ 
  //some code for saving
  System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Save Successfully!"); 
};

Last updated