Reply - Markup

Yaratilayotgan botni, interfeys jihatdan qulayroq qilish maqsadida replyMarkup usulidan foydalaniladi. Bunda foydalanuvchiga tugmalar yuboriladi va bosilgan tugmalarga munosib holda amallarni bajarish mumkin.

Bu holatni 2 usuli mavjud.

  • KeyboardButton orqali

  • InlineKeyboardButton orqali

Ushbu bo'limda sizlar bilan shu turdagi tugmalarni qanday yaratish mumkinligi to'g'risida gaplashib o'tamiz.

Last updated