Matnli xabarlar bilan ishlash

Xondamir Abduxoshimov

Matnli xabar - bu bot strukturasi uchun yaxshi interfeys va odatda ko'p foydalaniladi. Matnli xabarlarni yuborish oson, shuningdek internet tezligi pastroq bo'lgan qurilmalarda tez namoyish qilinadi.

Birinchi foydalanuvchidan kelgan xabarlarni qaysi turga mansubligini, so'ngra xabarlar ketma-ketligiga xos holda matnlarni yuborishni ko'rib chiqamiz.

Kelgan xabarlarni tekshirish

Xabarlarni qaysi xabar turiga tegishlik ekanligini tekshirish uchun Telegram.Bot.Types.Enums namespace iga mansub MessageType enum ma'lumotlar toifasidan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni:

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if(e.Message.Type == Telegram.Bot.Types.Enums.MessageType.Text)
  {
    // amallar
  }
}

Kelgan xabar turi matn ko'rinishida bo'lsa vazifalarni belgilashimiz mumkin.

Yana bir e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan jihat bor. U shundan iboratki, yuqoridagi holatda istalgan matnli xabar kelganda berilgan shart o'rinli bo'ladi. Demak, biz nafaqat kelgan xabar turi, balkim unda kelgan matnni ham tekshirishimiz zarur.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if(e.Message.Type == Telegram.Bot.Types.Enums.MessageType.Text)
  {
    if(e.Message.Text == "/start")
    {
      // amalllar
    }
  }
}

Qisqacha ko'rinishda quyidagicha yozib qo'yish ham mumkin.

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if(e.Message.Text == "/start")
  {
    // amalllar
  }
}

Kelgan xabarni tekshirishni ko'rdik, navbat endi ularga mos holatda matnlarni yuborish. Matnli xabarlarni yuborish uchun SendTextMessageAsync() asinxron funksiyasidan foydalaniladi. Ushbu finksiyada quyidagicha parametrlar mavjud:

 • chatId - foydalanuvchi ID si

 • text - yubormoqchi bo'lgan xabar

 • replyToMessageId - xabar ID si

 • parseMode - matn formati

 • disableNotification - ovoz bilan borishligi

 • replyMarkup - InlineKeyboardMarkup yoki ReplyKeyboardMarkup usulida belgilash

Keling endi bir misol ko'ramiz

private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if(e.Message.Text == "salom")
  {
    await client.SendTextMessageAsync(
            chatId: e.Message.Chat.Id,
            text: "*Assalomu alaykum*",
            replyToMessageId: e.Message.MessageId,
            parseMode: Telegram.Bot.Types.Enums.ParseMode.Markdown, 
            disableNotification: true
          );
  }
}

Natija:

Matnli xabarlarni doimo bir xil usulda taqdim etish bu foydalanuvchini zeriktiradi. Bu holatda matnni formatlangan ko'rinishlarda tadim etish, samarali yo'l hisoblanadi. Odatda 2 xil formatlash usuli mavjud:

 1. Markdown

 2. HTML

Yuqorida keltirilgan misolda Markdown usulidan foydalanilgan. Formatlash usullarini shu yerdan olishingiz mumkin

Last updated