Album(Media Group)

Xondamir Abduxoshimov

Xabarlarni guruh(bir nechta)lab yuborish faqat - media(video, photo, audio, document) fayllari uchun o'rinli. Lekin biz foydalanadigan Telegram.Bot namespace ida faqatgina photo va video larni guruhlab yuborish imkoniyati mavjud.

Media fayllarni guruhlab yuborishda - elementlar soni 2 tadan 10 tagacha bo'lishligi kerak bo'ladi.

Quyida ushbu amallarni qanday bajarishni ko'rishingiz mumkin.

[System.Obsolete]
private async void Xabar_Kelganda(object sender, MessageEventArgs e)
{
  if (e.Message.Text == "rasmlarni yubor")
  {
    await client.SendMediaGroupAsync(
      chatId: e.Message.Chat.Id, 
      media: new[]
      {
        new InputMediaPhoto("http://inordic.ru/images/news/2019/cs.jpg"),
        new InputMediaPhoto("http://inordic.ru/images/news/2019/cs.jpg"),
        new InputMediaPhoto("http://inordic.ru/images/news/2019/cs.jpg"),
        new InputMediaPhoto("http://inordic.ru/images/news/2019/cs.jpg"),
        new InputMediaPhoto("http://inordic.ru/images/news/2019/cs.jpg"),
        new InputMediaPhoto("http://inordic.ru/images/news/2019/cs.jpg"),
        new InputMediaPhoto("http://inordic.ru/images/news/2019/cs.jpg"),
        new InputMediaPhoto("http://inordic.ru/images/news/2019/cs.jpg"),
        new InputMediaPhoto("http://inordic.ru/images/news/2019/cs.jpg"),
        new InputMediaPhoto("http://inordic.ru/images/news/2019/cs.jpg")
      }
    );
  }
}

Natija:

Yuqorida berilgan kodlarda sizlar uchun yangilik holat mavjud. Keling shu to'g'risida to'xtalib o'tamiz.

E'tibor bergan bo'lsangiz, Xabar_Kelganda() metodi yuqorisida [System.Obsolete] atributi mavjud. SendMediaGroupAsync() funksiyasi bilan tanishish davomida bu funksiya, obsolete(eskirgan) ko'rinishida ekanligiga amin bo'ldim. Bu shuni anglatadiki, agarda dasturchi sinf maydonida biror - bir eskirgan metodni o'rniga yangi metod hosil qilib, lekin eskirgan metodniyam qolishini istasa, unga murojaat bo'lgan paytda, yangi metodga murojaat qilishini, hamda bu metod eskirganini bildirishi mumkin. Ushbu holat - funskiyani obselete ko'rinishi hisoblanadi.

Last updated