FileInfo

Nodirbek Abdulaxadov

FileInfo sinfi - fayllarni yaratish, nusxalash, o'chirish, ko'chirish va ochish uchun xususiyatlar va metodlarni taqdim etadi. Shuningdek, FileStream obyektlarini yaratishda yordam beradi.

FileInfo xususiyatlari:

Directory

Fayl joylashgan katalog nomini qaytaradi

DirectoryName

Fayl joylashgan to’liq katalog nomini qaytaradi

Exists

Fayl mavjudligini tekshiradi

Extension

Fayl turini(kengaytmasini) qaytaradi

FullName

Faylning to’liq manzilini qaytaradi

IsReadOnly

Fayl faqat o’qish uchunligini tekshiradi

CreationTime

Fayl yaratilgan vaqtini qaytaradi

LastAccessTime

Fayl ishlatilgan oxirgi vaqtni qaytaradi

LastWriteTime

Faylning oxirgi o’zgartirilgan vaqtini qaytaradi

Length

Fayl hajmini qaytaradi (baytlarda)

Name

Fayl nomini qayatardi

FileInfo metodlari:

AppendText

FileInfo ushbu nusxasi tomonidan taqdim etilgan faylga matn qo'shadigan StreamWriter yaratadi.

CopyTo

Mavjud faylning ustiga yozishni taqiqlab, mavjud faylni yangi faylga ko'chiradi.

Create

Fayl yaratadi

CreateText

Yangi matnli faylni yozadigan StreamWriter-ni yaratadi.

Delete

Belgilangan faylni o'chiradi.

MoveTo

Belgilangan faylni yangi joyga ko'chiradi va yangi fayl nomini ko'rsatish imkoniyatini beradi.

Open

Belgilangan FileMode-da ochadi.

OpenRead

Faqat o'qish uchun FileStream yaratadi.

OpenText

Mavjud matnli fayldan o'qiydigan UTF8 kodlash bilan StreamReader yaratadi.

OpenWrite

Faqat yozish uchun FileStream yaratadi.

FileInfo xususiyatlardan foydalanish:

using System;
using System.IO;

namespace FileInfo_examples
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //faylga yo'l
      string path = @"C:\Users\user\Desktop\test.txt";

      //FileInfo sinfidan yangi obyekt hosil qilish
      FileInfo fileInfo = new FileInfo(path);

      //Exist yordamida fayl mavjudligini tekshirish
      if (fileInfo.Exists)
      {
        //fayl xususiyatlarini chiqarish
        Console.WriteLine($"Fayl joylashgan katalog: \t{fileInfo.Directory}");
        Console.WriteLine($"Fayl kengaytmasi: \t{fileInfo.Extension}");
        Console.WriteLine($"Faylning to'liq nomi: \t{fileInfo.FullName}");
        Console.WriteLine($"Yaratilgan vaqti: \t{fileInfo.CreationTime}");
        Console.WriteLine($"Hajmi: \t{fileInfo.Length} bayt");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

FileInfo metodlaridan foydalanish:

using System;
using System.IO;
namespace FileInfo_Examples
{
  class Test
  {
    public static void Main()
    {
      string path = Path.GetTempFileName();
      var fi1 = new FileInfo(path);

      // Create a file to write to.
      using (StreamWriter sw = fi1.CreateText())
      {
        sw.WriteLine("Hello");
        sw.WriteLine("And");
        sw.WriteLine("Welcome");
      }

      // Open the file to read from.
      using (StreamReader sr = fi1.OpenText())
      {
        var s = "";
        while ((s = sr.ReadLine()) != null)
        {
          Console.WriteLine(s);
        }
      }

      try
      {
        string path2 = Path.GetTempFileName();
        var fi2 = new FileInfo(path2);

        // Ensure that the target does not exist.
        fi2.Delete();

        // Copy the file.
        fi1.CopyTo(path2);
        Console.WriteLine($"{path} was copied to {path2}.");

        // Delete the newly created file.
        fi2.Delete();
        Console.WriteLine($"{path2} was successfully deleted.");
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine($"The process failed: {e.ToString()}");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Izohlar:

Fayllarni ko'chirish, nomini o'zgartirish, yaratish, ochish, o'chirish va qo'shib qo'yish kabi odatiy operatsiyalar uchun FileInfo sinfidan foydalaning.

Agar bitta faylda bir nechta operatsiyalarni bajarayotgan bo'lsangiz , File sinfining tegishli statik metodlari o'rniga FileInfo instansiya metodlaridan foydalanish samaraliroq bo'lishi mumkin , chunki xavfsizlikni tekshirish har doim ham talab qilinmaydi.

Code source👉FileInfo xususiyatlari va metodlari qo’llanishiga doir misollar

Last updated